ֿ

שאלות נפוצות

אבידות

למי ניתן לפנות במקרה של אבידות רכוש באוטובוס?

יש לייצור קשר עם המוקד הטלפוני של החברה 3553* / 1-599-559-559, ניתן גם לפנות אישית למשרד הראשי רח' פאולוס הששי, ת.ד. 256, נצרת ,מיקוד 16100, בשעות בפעילות 8:00-16:00. או בנוף הגליל רחוב המעיין (חניון ש.א.מ).

מסירת האבידה – האבידה תוחזר לבעליה רק לאחר מתן סימנים מזהים אשר יאשרו באופן וודאי את בעלי האבידה.

חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת אינה אחראיות על חפצים אשר אבדו באוטובוס, אך תעשה כל שניתן על מנת למצוא את האבדה ולהחזירה לבעליה.

למי לפנות במקרה של אובדן כרטיס הרב קו?

במקרה של אובדן כרטיס הרב קו, יש לפנות לעמדת שירות , עם תעודה מזהה לבעל הכרטיס ו-10 ש"ח, על-מנת להנפיק כרטיס חדש.

אחר

התקנת מצלמות באוטובוס – מידע לנוסע

1. מיקום המצלמות באוטובוסים והשטח המכוסה:

1.1. מיניבוס:
מצלמת דרך/חזית – כיוון המצלמה מאפשר לראות גם את תחנת הנוסעים מצד ימין, המצלמה מותקנת מימין למראת הנהג.
מצלמת נהג ודלת קדמית – ממוקמת כ 70-80 ס"מ פנימה משלט תחנות נוסעים-נצמדת לצד ימין של מרכז הגג.
מצלמת נהג ודלת בתמונות מטה, זווית שונה ( לפי מרכב הרכב)
מצלמת פנים מיניבוס – מצלמת נוסעים

1.2 .אוטובוס גדול ( מעל ל- 19 כסאות, 4 מצלמות)
מצלמת דרך/חזית מאחורי הוילון של האוטובוס.
מצלמת נהג ודלת קדמית.
מצלמת פנים נוסעים-מתחת לשלט עצירה-ממוקם בדיוק במרכז.
מצלמה חיצונית-תחנת נוסעים.

2. הארגון האחראי על הצבתה : חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים בע"מ – ש.א.ם.

3. תיאור מאפייני המצלמה ויכולתיה, האם הצילומים מוקלטים:
IP מצלמות , NVR- מותקן באוטובוס , קופסאת חיבורים סריאלים וראוטר.

4. מטרת הצבת המצלמה ומטרת שמירת ההקלטות
• מניעת וונדליזם.
• מעקב אחר התנהגות לא נאותה ואלימה בזמן אמת – מערכת אבטחה מסייעת להפחית פשעים, הזדמנויות לגניבות, ומשמשת ככלי לזיהוי גנבים, קטטות ולזיהוי התקהלויות וכל פעילות חשודה.
• צפייה בזמן אמת – מנתונים שנאספו בשנים האחרונים 17 מבתי חולים בארץ, נמצא כי אחוז גבוה מילדים ומבוגרים, נפצעו בזמן עלייה או ירידה מהאוטובוס או מנפילה במהלך הנסיעה. המערכת מאפשרת לצפות בזמן אמת אחר העלייה והירידה של נוסעי האוטובוס או הרכבת ולהפחית את הפציעות הללו.

5. משך שמירת ההקלטות: עד 30 יום.

6. שעות הפעלת המצלמה: בזמן פעילות האוטובוסים.

7. פרטי הגורם האחראי:
שם: עאמר דאהר
תפקיד: מנהל מחלקת תלונות ציבור בחברת ש.א.ם.
דואר אלקטרוני: AmerD@nazareth-unbs.com
טלפון : 3553*

8. מימוש זכות העיון בהקלטות בהתאם לדין.

בעלי חיים

האם מותר להעלות בעלי חיים על האוטובוס?
 • נוסע רשאי להעלות לאוטובוס בעלי חיים קטנים שניתן להחזיקם על הברכיים או על הידיים.
 • כלב יישא במחסום פה ויהיה קשור ברצועה, ואילו בעל חיים קטן יותר יוחזק בתוך תיבה או סל, באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדת נוסעים.
 • אין לעלות לאוטובוס בעל חיים שלא ניתן להושיבו על ברכי הנוסע, למעט כלבי נחייה או כלבי שירות כמפורט מטה.
 • נוסע עיוור רשאי לעלות לאוטובוס ללא תשלום עם כלב נחייה הקשור ברצועה וללא זמם (מחסום פה).
 • מאמן לכלב נחייה בתהליך הכשרה רשאי לעלות לאוטובוס ללא תשלום עם כלב נחייה באימון הקשור ברצועה וללא זמם – זאת בתנאי שהמאמן מצויד בתעודה בתוקף של מרכז הכשרה והדרכה והכלב מסומן באמצעות אפודה המזהה את ייעודו לנחייה ואת מרכז ההכשרה וההדרכה שאליו הוא משתייך.
 • ניתן לעלות לאוטובוס עם כלב שירות הקשור ברצועה וללא זמם. זאת בתנאי שלכלב השירות תהיה תעודה בתוקף המאשרת כי הכלב הינו כלב שירות.

כרטיסיות

נוסעים חינם
 • חיילים בשירות סדיר/קבע במדים עם הצגת תעודת חוגר/קצין בתוקף.
 • חיילים בשירות סדיר/קבע ללא מדים המצוידים בטופס 327 מנוילן.
 • שוחרים ללא מדים נושאי תעודת שוחר.
 • חיילים ביום שחרורם עם טופס שחרור ליום הנסיעה.
 • חיילים נושאי תעודת לוחם ללא מדים.
 • חניך במכינה קדם צבאית.
 • מתנדב בשירות לאומי.
 • שוטרים במשטרת ישראל.
 • מתנדב בשנת שירות. (זכאים לפטור בכל קווי השירות בהצגת תעודה בתוקף)
 • שוטר במשטרת ישראל/אזרח עובד כוח אדם במשטרה/גמלאי משטרת ישראל. שברשותו תעודה תקפה, זכאי לנסוע ללא תשלום.
 • עיוור בעל תעודה מתאימה פטור מתשלום בכל הקווים בחברת שירותי אוטובוסים מאוחדים.
 • ילד שטרם מלאו לו 5 שנים (חייב בליווי מבוגר) הנוסע בליווי נוסע ששילם את דמי הנסיעה , פטור מתשלום.
 • קבוצת ילדים מאורגנת (מ- 6 ילדים ומעלה) עד גיל 5 חייבים בתשלום עבור כל ילד בנפרד.
 • מבוגר ושני ילדים מתחת לגיל 5, כאשר אחד מהילדים ישוב בעגלה, יחויב בכרטיס נסיעה אחד עבור המבוגר וכרטיס נוסף עבור הילד מתחת לגיל חמש.  כל ילד נוסף מתחת לגיל 5 זכאי להנחה בכרטיס רב קו הטעון בפרופיל נוער (ניתן להנפיק רב קו החל מגיל 0), או בכרטיס הרב קו של המבוגר המלווה הטעון בפרופיל רגיל, ותיק או נוער. במידה והמבוגר המלווה אינו מצויד בכרטיס רב קו הטעון באחד הפרופילים הנ"ל, או שאין ברשות הילד כרטיס רב קו אישי בפרופיל נוער, התשלום עבור הילד יהיה בתעריף מלא.
 • עגלת ילדים פתוחה פטורה באופן מלא מתשלום דמי נסיעה באוטובוסים בכל שעות היום.
 • נוסעים מגיל 75 ומעלה
 • חיילים משוחררים ובני שירות לאומי נוסעים חינם למשך שנה מיום סיום השירות.
הנחיות בעניין נסיעת חיילים/ות בתחבורה הציבורית
בהתאם לסיכום שנעשה עם משרדי הביטחון והאוצר, החל מיום ראשון ה- 24/9/2017 יחלו חיילי צה"ל לתקף את נסיעתם באמצעות תעודת החוגר בעת עלייתם לנסיעה בתח"צ.

חייל יחויב לבצע תיקוף בעת נסיעתו בתחבורה ציבורית. במקרים בהם לא ניתן לבצע תיקוף בתעודת החייל.

נסיעת חיילים ושוחרים ללא מדים

החל מיום חמישי ה-15/12/2022 נסיעת חיילים ושוחרים ללא מדים בכל ימות השבוע

בהתאם להנחיות  משרד התחבורה, החל מיום חמישי ה-15/12/2022 חיילים ושוחרים יוכלו לנסוע חינם ללא מדים בקווי החברה בכל ימות השבוע.
על החיילים לתקף את הנסיעה באמצעות כרטיס החוגר שלהם בעת העלייה לאוטובוס.

מתנדב בשנת שירות. (זכאים לפטור בכל קווי השירות בהצגת תעודה בתוקף)

 1. חייל המחזיק בתעודה 327 או חייל המחזיק בתעודת לוחם, רשאים לנסוע חינם גם ללא מדים. הנסיעה בחינם מותרת כאשר בצמוד לתעודה מוצגת תעודת חוגר/ קצין/ מילואים.
 2. על התעודה להיות תקינה, חתומה וההתאריכים בתעודה צריכים להיות תקפים.
תעודת מתנדב/ת בשירות לאומי

מחירונים

כרטיסי נסיעה והנחות

משרד התחבורה מפקח על מחירי הנסיעה ומסבסד אותם, כדי לשמור על רמת מחירים סבירה ושווה לכל נפש.

מפעילי הקווים מחויבים להעניק הנחות למגזרים שונים בהתאם למדיניות ההנחות הנקבעת על ידי משרד התחבורה ומשרד האוצר ומעוגנת בצו הפיקוח על מצרכי מחירים ושירותים.

כרטיס רב-קו

בכל חברות התחבורה הציבורית ניתן לרכוש סוגים שונים של כרטיסים המתאימים לתדירות הנסיעה הרצויה: כרטיסי חופשי-יומי, כרטיסי חופשי-שבועי וכרטיסי חופשי-חודשי, כרטיסי ערך צבור ועוד. מידע מפורט ניתן למצוא באתרי חברות התחבורה הציבורית.
כרטיס רב-קו הינו כרטיס חכם נטען באמצעותו ניתן לשלם על הנסיעה בתחבורה הציבורית.
קיימים שלושה סוגי כרטיסי רב-קו:

 • כרטיס אישי – מאפשר טעינת כל הסדרי הנסיעה, ובכלל זה גם הנחות אישיות כמו הנחת אזרח ותיק ועוד. הכרטיס האישי מאפשר ביצוע פעולות שיחזור יתרות בעת אובדן, גניבה או תקלה בכרטיס.
 • כרטיס חצי אנונימי – מאפשר טעינה של הסדרי נסיעה בדומה לכרטיס האישי, אך בסוג כרטיס זה לא ניתן לבצע שיחזור יתרות.
 • כרטיס אנונימי – בסוג כרטיס זה לא ניתן לטעון הסדר נסיעה מסוג חודשי-חופשי, וגם לא לטעון זכויות אישיות.
איך זה עובד

הנוסע באוטובוס יציג את הכרטיס החכם מול קורא כרטיסים שמותקן בכניסה לאוטובוס. אם יהיה זה כרטיס תקופתי, כגון "חופשי חודשי", יוודא הקורא את תוקפו של הכרטיס ואיזור הנסיעה המותר בכרטיס ויגרע ממנו את מחיר הנסיעה.

קנייה וטעינה של הכרטיס החכם

הנפקת הכרטיס החכם נעשית במרכזי השירות על-הקו הפזורים ברכבי הארץ. יש להגיע באופן חד-פעמי לעמדת ההנפקה עם תעודה מזהה, אישור על זכאות להנחה, אם קיים (אזרחים ותיקים, תלמידים וזכאים אחרים), להצטלם, למלא טופס ולקבל את הרב-קו.

ניתן להזמין את כרטיס הרב-קו גם את אתרים רב-קו אונליין והופאון.

ניתן להטעין את הכרטיס בכל סוגי כרטיסי המנוי הקיימים: "חופשי חודשי", "חופשי יומי" או "ערך צבור" ועוד. הנוסע יכול לטעון את הכרטיס בעמדות טעינה אוטומטיות, בכספומטים ובאמצעות האינטרנט.

חלופות לטעינת רב-קו הינן בין היתר: מרכזי שירות על-הקו, עמדות טעינה ברחבי הארץ, כספומטים, אתרי אינטרנט ואפליקציות יעודיות.

זכאים להנחות בתעריפי נסיעה

מידע מפורט על ההנחות השונות תוכלו למצוא באתר החברה שבשירותיה אתם משתמשים. ההנחות העיקריות:

 • ילד שטרם מלאו לו 5 שנים,(חייב בליווי מבוגר) הנוסע בליווי נוסע ששילם את דמי הנסיעה, פטור מתשלום. היו עם הנוסע יותר מילד אחד שטרם מלאו לו 5 שנים, ישולם בעד כל ילד, נוסף על הילד הראשון, מחיר הנסיעה בעד אותה נסיעה.
 • תלמידים ונוער עד גיל 18 או סוף כיתה י"ב (לפי המאוחר מבניהם) : 50% במעמד טעינת ערך צבור, ו 50% בטעינת חוזה חודשי. תלמידים ונוער לא מקבלים הנחה בטעינת חוזה יומי)
 • גברים מגיל 67 ונשים מגיל 62: 50% הנחה עם הצגת תעודת זהות. ההנחה תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים. מחירי הנסיעה לאחר ההנחה יעוגלו לעשר האגורות הקרובות.
 • שוטרים וחיילים במדים: ללא תשלום עם הצגת תעודת שוטר או תיקוף חוגר. בסופי שבוע ובחגים המוגדרים מראש חיילים יכולים ליהנות מההטבה גם ללא מדים.
 • זכאי הביטוח הלאומי: 50% ברכישת "ערך צבור" עם הגדרת פרופיל רלוונטי על גבי הרב-קו, ו 50% בטעינת חוזה חודשי.
 • עיוור ומלווה לעיוור: העיוור ללא תשלום, מלווה לעיוור 50% הנחה. הנחת מלווה לעיוור תהא באמצעות ערך צבור על גבי כרטיס הרב קו של העיוור, בהנחה של %50 במעמד הטעינה.
 • סטודנטים: 33% – 50% הנחה, לאחר הסדרת פרופיל סטודנטים בכרטיס הרב-קו (יש להסדיר מחדש בכל שנת לימודים).
 • שירות לאומי: ללא תשלום, לאחר הסדרת פרופיל של שירות לאומי בכרטיס הרב-קו.
 • תושבי רשויות מקומיות זכאיות מקבלים 50% הנחה ברכישת מנוי חופשי חודשי.
 • צעירים מגיל 18 עד 26 מקבלים 33% הנחה ברכישת מנוי חופשי חודשי.

להלן שיעור הנחת הפרופילים השונים והמסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לאישור הפרופיל :

סטודנטים
אחוז הנחה בנסיעה בודדת: 33%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון ובנוסף אישור לימודים מטעם מוסד אקדמי מוכר ובנוסף תעודת סטודנט מטעם המוסד האקדמי; או אישור תשלום מהמוסד האקדמי.

נוער
אחוז הנחת בנסיעה בודדת: 50%
אחוז הנחת בחופשי חודשי: 50%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות של הורה הנער ובנוסף ספח ת.ז. של הורה הנער עם מופע של הנער, אשר מעידה כי גילו מתחת ל-18 שנים ; או תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון של הנער המעידה כי גילו מתחת ל-18 ; או תעודת זהות של הנער המעידה כי גילו מתחת ל-19 וגם אישור לימודים מטעם בית הספר על כך שעדיין לומד בכיתה יב'; או תעודת זהות של הנער המעידה כי גילו מתחת ל-21 וגם אישור לימודים מטעם בית הספר בחינוך מיוחד.

אזרחים ותיקים עד גיל 75
אחוז הנחת בנסיעה בודדת: 50%
אחוז הנחת בחופשי יומי: 50%
אחוז הנחת בחופשי חודשי: 50%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון ישראלי המעידים על הגעה לגיל 62 בעבור נקבה והגעה לגיל 67 בעבור זכר; או תעודת אזרח ותיק הכוללת תמונה.

אזרחים ותיקים בגילאי 75 ומעלה (זהב-קו)
אחוז הנחת בנסיעה בודדת: 100%
אחוז הנחת בחופשי יומי: 100%
אחוז הנחת בחופשי חודשי: 100%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון ישראלי המעידה על הגעה לגיל 75.

בעלי מוגבלות
אחוז הנחת בנסיעה בודדת: 50%
אחוז הנחת בחופשי חודשי: 50%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון ישראלי
תעודת נכה/מכתב מטעם ביטוח לאומי; או תעודת חבר בארגון נכי צה"ל מטעם האגף לשיקום במשרד הביטחון עם נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים ומעלה; או תעודה חבר בארגון נפגעי פעולות איבה עם נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים ומעלה.

זכאי ביטוח לאומי
אחוז הנחת בנסיעה בודדת: 50%
אחוז הנחת בחופשי חודשי: 50%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון ישראלי ובנוסף אישור ביטוח לאומי על קבלת קצבאות או השלמת הכנסה הכולל את תאריך תום התוקף של הזכאות.

עוור
אחוז הנחת נסיעה בודדת: 100%
אחוז הנחת חופשי יומי: 100%
אחוז הנחת חופשי חודשי: 100%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות/דרכון ישראלי ובנוסף תעודת עוור / לקוי ראיה מטעם משרד הרווחה.

זכאים להנחות מביטוח לאומי

זכאים להנחה של 50% בתעריפי הנסיעה באוטובוס עם הנפקת פרופיל רלוונטי על גבי כרטיס הרב-קו בטעינת ערך צבור.

מקבלי הגמלאות הבאות מהמוסד לביטוח לאומי זכאים להנחות בתעריפי נסיעה באוטובוס:

 • קצבת שארים והשלמת הכנסה
 • גמלת נכות לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי (נכות כללית יציבה מעל 75%)
 • גמלת הבטחת הכנסה ששולמה לפני 01/08/2003 ולא חלה הפסקה של שישה חודשים רצופים בקבלת גמלה
קבלת תעודת זכאות

ככלל, אין צורך לפנות למשרד התחבורה ,המשרד שולח את התעודות לזכאים באופן אוטומטי, על פי רשימת זכאים המועברת אליו מדי חודש מהביטוח הלאומי. התעודה היא אישית ולא ניתנת להעברה.

הנפקת תעודות זכאות מתבצעת במרוכז פעם בשנתיים לכלל אוכלוסיית הזכאים ופעם בחודש מונפקות תעודות ל"זכאים" החדשים על-פי העדכונים מהמוסד לביטוח לאומי.

במקרה של אובדן או אי קבלת תעודת הזכאות ניתן לפנות למרכז מידע ארצי ב- 5678*

תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס – לפי פקודת התעבורה [נוסח חדש]

תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס – לפי פקודת התעבורה [נוסח חדש] שפורסם בילקוט הפרסומים 6774 ב- 2 למרס 2014 ה- י"ח באדר ב' התשע"ד.

1. נוסע באוטובוס שלא שילם את דמי נסיעתו, או נוסע שלא הציג או מסר כרטיס לאחר שנציג של בעל הרישיון ביקש זאת ממנו, ישלם תעריף מוגדל, כלהלן:

נסיעה שמחירה בטווח
בשקלים חדשים
תעריף מוגדל
בשקלים חדשים
עד 10.40 ₪ 100 ₪
מ 10.50 ₪ עד 18 ₪ 120 ₪
מ 18.10 ₪ 180 ₪


2. נוסע באוטובוס ששילם את דמי נסיעתו בסכום מופחת לפי צו הפיקוח אף על פי שאינו זכאי לכך, ישלם תעריף מוגדל, כלהלן:

נסיעה שמחירה בטווח
בשקלים חדשים
תעריף מוגדל
בשקלים חדשים
עד 10.40 ₪ 95 ₪
מ 10.50 ₪ עד 18 ₪ 110 ₪
מ 18.10 ₪ 170 ₪


3. נוסע באוטובוס ששילם את דמי נסיעתו בסכום נמוך מן הסכום שעליו לשלם בעד הנסיעה בקטע הדרך שבו הוא נוסע, ישלם תעריף מוגדל, כלהלן:

נסיעה שמחירה בטווח
בשקלים חדשים
תעריף מוגדל
בשקלים חדשים
עד 10.40 ₪ 90 ₪
מ 10.50 ₪ עד 18 ₪ 100 ₪
מ 18.10 ₪ 160 ₪


4. ילד שנראה כמי שגילו אינו עולה על 12 שנים לא יחויב בתשלום תעריף מוגדל לפי הודעה זו, זולת אם היה בחברת אדם מעל גיל 18 האחראי עליו; במקרה כאמור יחויב אותו אדם בתעריף מוגדל שהיה מוגדל שהיה צריך להיות מושת על הילד לפי הודעה זו.

5. נוסע רשאי לפנות למפקח על התעבורה בטענה כי התקיימו נסיבות המצדיקות שלא ישלם תעריף מוגדל כאמור בהודעה זו, לרבות בנסיבות שבהן בידי הנוסע הוכחה כי אכן רכש את כרטיס הנסיעה שלא הציג לפני הנציג, או במקרה של נסיבות אישיות קשות; בנסיבות כאמור רשאי המפקח לפטור את הנוסע מתשלום המוגדל, כולו או חלקו, ובלבד שלא יינתן פטור מעלות מחיר הנסיעה עצמה אם אין חולק שהנוסע לא שילם בעד נסיעתו.

6. מחיר נסיעה לפי, צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ( מחירי נסיעה בקו שירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית ), התשע"ב – 2012.

7. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל הינו לצרכיי ידוע בלבד ואין בו להחליף את הוראות פקודת התעבורה [נוסח חדש], "תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס", כך שהנוסח המלא והמחייב כמו גם התעריף המוגדל הם אלה הקבועים בפקודת התעבורה [נוסח חדש], כפי שיתעדכנו מעת לעת. 

אנו שבים ומזכירים כי נסיעה באוטובוס ללא כרטיס נסיעה מתאים מהווה עבירה פלילית ונוסע שלא יציג כרטיס נסיעה מתאים צפוי להקנס בתעריף מוגדל, בהתאם לקנסות הקבועים בתקנות התעבורה. אנו קוראים לציבור הנוסעים והלקוחות להקפיד ולהחזיק ברשותם כרטיס.

האם יש הנחות לסטודנטים

סטודנט מורחב (50%): שברשותו כרטיס רב קו הטעון בחופשי שנתי או סמסטריאלי.  זכאי בעל הכרטיס (בפרופיל סטודנט) להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעה בודדת או ערך צבור , למעט כרטיס חופשי חודשי .

סטודנט בהנחה 33%: סטודנט מקבל הנחה של 33% ברכישת ערך צבור.

** ההנחה מתקבלת עם הנפקת כרטיס רב קו פרסונאלי וקביעת פרופיל סטודנט.

האם יש פיקוח על מחירי הנסיעה באוטובוס?

משרד התחבורה מפקח על מחירי הנסיעה, כדי לשמור על רמת מחירים סבירה ושווה לכל נפש. כמו כן החברה מחוייבת לתת הנחות למגזרים השונים, בהתאם למדיניות ההנחות הנקבעות על-ידי משרד התחבורה ומשרד האוצר.

האם חייב נהג האוטובוס לכבד כל שטר כסף?

על פיי תקנה 434 (ב) לתקנות התעבורה חייב הנהג להסיע נוסע שהציע שכר נסיעה בשטר שערכו לא יעלה על מכפלת תעריף הנסיעה בעשר. 
לכן, הנהג אינו חייב לקבל שטר שערכו גבוה מפי עשרה ממחיר הנסיעה.
לדוגמא: עבור נסיעה שעולה של 5 שקלים רשאי הנהג לסרב לקבל שטר של 100 שקלים.

האם יש הנחה לאזרח ותיק

אזרח ותיק הינו גבר מגיל 67 או אישה מגיל 62 .בהצגת תעודת זהות או תעודת אזרח ותיק תינתן הנחה בגובה 50% ממחיר הנסיעה. 

מטען

העלאת אופניים לאוטובוס עירוני
הכנסת אופניים לא מתקפלים לאוטובוסים עירוניים

חל איסור להכניס אופניים לא מתקפלים )רגילים וממונעים( למרחב הנוסעים באוטובוס עירוני. האיסור חל מהסיבות המפורטות להלן:

 • בטיחות הנוסעים.
 • תפיסת מקום פנוי באוטובוס לרבות המקום המיועד לנוסעים בעלי מוגבלויות ולעגלות ילדים מקופלות.
 • תנועת הנוסעים באוטובוס.
 • פגיעה בציוד וברכוש של נוסעים אחרים.
 • היעדר מתקן עגינה ייעודי לאופניים.
הכנסת אופניים מתקפלים לאוטובוסים עירוניים

אופניים מתקפלים המאוחסנים בתוך תיק יוכנסו למרחב הנוסעים באוטובוס העירוני ללא כל סייגים.

במקרה שבו אופניים מתקפלים אינם מאוחסנים בתוך תיק בהתאם לסעיפים 463 ו 464 בתקנות התעבורה, תשכ"א 1961 הנהג רשאי לסרב להכניס את האופניים למרחב הנוסעים במקרה שמתקיים אחד התנאים הבאים:

 • האופניים אינם מקופלים לחלוטין (לרבות חלקים בולטים כגון דוושות או כידון) ועלולים לסכן את נוסעי האוטובוס האחרים.
 • האופניים מלוכלכים באופן בולט לעין.
 • באחריות הנוסע להשאיר את אופניו צמודים אליו לאורך כל זמן הנסיעה באוטובוס.
האם ניתן להעלות כסא גלגלים או קלנועית לאוטובוס?

נוסע המתנייד באמצעות כיסא גלגלים ו/או קולנועית יכול לעלות לאוטובוס עירוני באמצעות רמפת הנכים המותקנת בדלת האחורית, זאת במידה וכסא הגלגלים או הקלנועית מקיימים את הקריטריונים הבאים:

 • רוחב כסא הגלגלים או הקלנועית לא יעלה על 75 ס"מ (ברוטו).
 • משקל כסא הגלגלים או הקלנועית לא יעלה על 130 ק"ג.
 • אורך כסא הגלגלים או הקלנועית לא יעלה על 120 ס"מ (ברוטו).
האם נוסע רשאי לקחת עמו מטען יד ללא תשלום נוסף.

נוסע רשאי לקחת עמו מטען יד ללא תשלום נוסף, ובלבד שלא יגרום הפרעה או נזק לנוסעים באוטובוס. להלן סוגי המטען המותרים ללא תשלום:

 • עגלת ילדים פתוחה בקו עירוני תהיה ללא תשלום בכל שעות היום.
 • מבוגר ושני ילדים מתחת לגיל חמש, כאשר אחד מהילדים בעגלה, יחויב בכרטיס נסיעה אחד עבור המבוגר וכרטיס נוסף עבור הילד מתחת לגיל חמש.
 • לא משלמים על עגלה מקופלת.
 • עגלת תאומים מתומחרת כעגלה אחת, אך התינוקות היושבים בעגלה מתומחרים כרגיל (לדוגמא-כאשר עולה מבוגר עם עגלת תאומים ובה יושבים שתי תינוקות, עליו לשלם כרטיס רגיל+כרטיס של ילד.
 • תיק ומזוודה, בתנאי שלא יגרמו נזק או יפריעו לנוסעים.
 • עגלת ילדים ו/או עגלת נכים מקופלת (הנהג רשאי לסרב להעלות את העגלה מנימוקי צפיפות).
 • מטען צר (מוט עץ, גליל שרטוטים) שאורכו אינו עולה על 1.5 מטר.
 • מטען נייד ( כלי נגינה, חבילה, ארגז, שק וכו') במידות של עד30x60x90.

יש לציין שאסור להעלות כל דבר שעלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או מפיץ ריחות רעים, חומרי נפץ ונשק טעון.

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ( מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית )

14. (א) מחיר נסיעה בתוספת זו כולל הובלת מזוודה , מטען יד של נוסע , כיסא נכים מקופל , עגלת ילדים , אופניים מקופלים או בעל חיים שמותר לפי תקנה 462 לתקנות התעבורה , התשכ"א – 1961

(ב) בעד הובלת מטען שאינו נכלל בסעיף קטן (א) יחולו המחירים האלה :       

(1) בקו או בקטע קו שמחיר נסיעה בודדת בו אינו עולה על 9.0 שקלים חדשים יהיה מחיר הנסיעה באותו קו או קטע קו

(2) בקו או בקטע קו שמחיר נסיעה בודדת בו עולה על 9.0 שקלים חדשים 50% ממחיר הכרטיס בלא הנחה ובלבד בעד הובלתו לא יהיה נמוך מ 9.0 שקלים חדשים

מה שנכלל בסעיף א' כגון מזוודה , כיסא נכים עגלת ילדים , אינו מחויב בתשלום

החיוב הינו לפי סעיף ב , מה שלא נכלל  בסעיף א

נגישות

נגישות בחברת שירותי אוטובוסים מאוחדים
נגישות לאנשים עם מוגבלות

כל הקווים והאוטובוסים בחברת שירותי אוטובוסים מאוחדים הם קווים נגישים, בנוסף ששתי עמדות על הקו בנצרת ובנוף הגליל נגישות לבעלי מוגבלות.

 • חברת שירותי אוטובוסים התקינה בתחנות 2 סוגי שלטים ללקויי ראיה עם פרטי הקו ויעד הנסיעה:
  1.    שלט בכתב גדול, שחור על רקע צהוב.
  2.    שלט מישוש ובו מידע בכתב מובלט וכתב ברייל.
 • המידע על לוחות זמנים נגיש ונמסר גם בפקס ובטלפון ומוצג בכתב גדול.
 • דלתות ומחיצות שקופות מסומנים באמצעי אזהרה ללקויי ראיה.
 • לוחות מידע אלקטרוניים בתחנות המציינים מועדי נסיעה ויעדים כולל הכרזה קולית.
 • מערכת הגברת שמע, לולת השראה, ללקויי שמיעה ,ממוקמת בדלפקים/קופות
 • מוקד טלפוני נגיש, הנתב במוקד הטלפוני מונגש על ידי הקלטה בלא מוסיקת רקע, בשפה פשוטה ובקצב איטי, ובכל השפות שניתן בהן מידע לכלל הציבור, התאמות נגישות למערכת ניתוב שיחות טלפון.
 • חלופה למוקד הטלפוני, לאדם עם מוגבלות המתקשה ביצירת קשר עם המוקד הטלפוני כמו אנשים חירשים יש  חלופות להתקשרות כמו דוא"ל, פקס.
 • נהלי נגישות, לקוח עם מוגבלות יזכה לשירות נגיש,שוויוני, מכובד, בטיחותי .
 • לפי הנהלים של החברה מותרת כניסה עם חיית שירות.
 • סיוע במילוי טפסים בעמדת הנפקת כרטיסים.
הנחות עבור עיוורים ולקויי ראיה
 • עיוור בעל תעודה מתאימה פטור מתשלום בכל הקווים בחברת שירותי אוטובוסים מאוחדים.
 • מלווה לעיוור זכאי להנחת באמצעות ערך צבור על גבי כרטיס הרב קו של העיוור, בהנחה של %50 במעמד הטעינה.
 • כלב נחייה של עיוור, פטור מתשלום.
נגישות בחברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת

בשנת 1998 חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמכוחו הותקנו תקנות נגישות שונות כדי לאפשר שילוב ושיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות, דבר שמטמיעה אותו החברה בנהלים ומודיעה עליו לנהגים ולעובדים דרך הנחיות שקיבלו מהחברה ודרך הדרכות על ידי עמותת (אלמנארה) לקידום אנשים עם מוגבלות ,וזה דרך מצגת המועברת על ידי העמותה ברשותו של עורך דין עבאס עבאס שהינו מורשה נגישות ומומחה מקומי ובין לאומי בתחום אנשים עם מוגבלות.

חברתנו הינה חברת תחבורה ציבורית שנותנת שירות לציבור הנוסעים וכל הזמן אנו שואפים ושוקדים לתת את השירות הטוב והנעים לציבור הנוסעים ובמיוחד אנשים עם מוגבלות וזה דרך:

 1. איסור אפלייתם של אנשים עם מוגבלות במתן השירות.
 2. מתן שירות שוויוני לאדם עם מוגבלות, ככל מקבל שירות אחר תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו, הגנה על פרטיותו וביצוע ההתאמות הנדרשות שיביאו לכך שאדם עם מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הציבור וכחלק בלתי נפרד ממנו, באופן עצמאי ובבטיחות מירבית.
 3. מתן שירות נגיש בבטחה, בזכות, בכבוד, בנוחות ובמקסימום עצמאות.
 4. התקנת מערכת לולאת השראה, מערכת הגברת שמע, ללקויי שמיעה, ממוקמת בדלפקים/קופות.
 5. שילוט נגיש בתחנות ,יש שני סוגי שלטים ללקויי ראיה עם פרטי הקו ויעד הנסיעה:
  א. שלט בכתב גדול, שחור על רקע צהוב.
  ב. שלט מישוש ובו מידע בכתב מובלט וכתב ברייל
 6. שילוט סטטי בתחנות הכולל שעות פעילות ומיקום התחנה המידע על לוחות זמנים נגיש ונמסר גם בפקס ובטלפון ומוצג בכתב גדול.
 7. בחזית האוטובוס הותקן שילוט נגיש שמציין מספר הקו ויעד הנסיעה ומערכת כריזה פנימית וחיצונית.
 8. תחנות חכמות (NEXT BUS) פרוסות במקומות מרכזיים בערים שהחברה משרתת בהם ונותנות מידע כתוב בנוסף להכרזת זמן אמת להגעת האוטובוסים לתחנה.
 9. חשוב להדגיש שכל קווי החברה כולל האוטובוסים הינם נגישים ב- 100%, נמוכי רצפה וכוללים רמפה.
 10. אנו בחברה הנגשנו את הסניפים (קופות ועמדות שירות), בנוסף למשרדי הנהלה של החברה על מנת לאפשר לכל לקוחותינו שירות נגיש, רגיש ושיוויוני.
 11. העובדים והנהגים שנותנים שירות לבעלי מוגבלויות עברו הדרכת שירות נגיש. כי החברה שואפת להעניק שירות ל- 100% מלקוחותיה ומתוך אחריות חברתית אנו מצפים להיות ארגון נגיש לכל לקוחותינו.
ההנחיות לנהגים בעניין הפעלת מערכת הכריזה בחברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת
 1. אוטובוס נגיש הוא אוטובוס אשר הותקנו בו, בין היתר, מערכות לכריזה פנימית וחיצונית.
 2. אי-הפעלת מערכת הכריזה, מכל סיבה באשר תהא, מהווה הפרה חמורה להוראות הנגישות בחברה
 3. לאור האמור בסעיפים 1 עד 3 לעיל, אסור לכל אדם לבטל ו/או לנטרל ו/או לחבל במערכת הכריזה, בין במזיד ובין שלא במזיד, בין במישרין ובין בעקיפין.
 4. בכדי להפעיל את מערכת הכריזה, על הנהג לבחור ולהקיש במערכת הכרטוס את קוד הקו. על הנהג לוודא שהקוד המוקלד הוא הקוד הנכון של הקו, כולל חלופה וכיוון (תחנת מוצא ותחנת יעד). ויודגש, הקלדת קוד שגוי עלולה לגרום לאי-הפעלת מערכת הכריזה או לכריזה שגויה.
 5. נוכח הנהג, בכל שלב משלבי הנסיעה, כי מערכת הכריזה אינה עובדת או כי קיימת תקלה כלשהי במערכת הכריזה, כי אז ידווח לאלתר וללא דיחוי לסדרן ולניידת השירות על כל תקלה כאמור.
 6. מיד עם קבלת הודעה על תקלה במערכת הכריזה, תישלח קרירה למחלקת מחשבים על מנת לטפל בתקלה , היה ויתברר כי התקלה ניתנת לתיקון במקום, כי אז יבוצע התיקון לאלתר. היה ויתברר כי התקלה אינה ניתנת לתיקון במקום, האוטובוס יישלח בהקדם האפשרי למוסך לתיקון התקלה.
 7. התגלה לנהג כי מערכת הכריזה אינה פעילה ו/או אינה תקינה – כי אז עליו לכרוז בעצמו, בכל תחנה ותחנה את מספר הקו, תחנת היעד והתחנה בה עוצר האוטובוס.
 8. התגלה לחברה מבדיקה שנערכה על ידי בעל מקצוע מטעמה כי התקלה במערכת הכריזה יסודה במעשה או במחדל של הנהג או כל אדם אחר שהוא עובד החברה, כי אז יישא אותו נהג ו/או אותו עובד במלוא האחריות בגין כך, לרבות בכל ההשלכות הכרוכות באי-הפעלת מערכת הכריזה.
נגישות אוטובוסים
 • החברה לא מפעילה קו שירות עירוני אלא אם כן האוטובוסים המשמשים להפעלת אותו קו הם אוטובוסים נגישים, זאת בהתאם לתקנות.
 • החברה רוכשת אוטובוסים אשר עונים על דרישות תקנות הנגישות תוך שימת דגש על השילוט ומערכות הכריזה.
 • מחלקת מערכות המידע בחברה מתקינה בכל אוטובוס כאמור את כל המערכות והאביזרים הנחוצים, וכן מזינה את כל המידע הדרוש לצורך הפעלת אותו אוטובוס בקו עירוני , לרבות כל מידע הנוגע לקו השירות הנתון, מספר/י הקו, תחנת המוצא, תחנות הביניים, תחנת היעד, מק"ט התחנות . . .
הדרכת נהגים ועובדי שירות
 1. נהג חדש המתקבל לעבודה בשירות החברה יעבור הדרכה עיונית בנושא הנגישות בנוסף להדרכה שנתית.
 2. בנוסף, נהג חדש יקבל הדרכה מעשית על תפעול אוטובוס נגיש ומתן שירות לאנשים עם מוגבלויות אשר תכלול הדרכה על מערכת הכרטוס, בה מוטמעת מערכת הכריזה החיצונית והפנימית, זאת על ידי מחלקת מערכות המידע והמדריך להכרת אוטובוסים.
 3. כל נהג העובד בשירות החברה, בין נהג חדש ובין נהג וותיק, יתודרך לעניין חובתו להפעיל את מערכת הכריזה, כמו גם לעניין חובתו לדווח על כל תקלה במערכת הכריזה ועל הצעדים אשר עליו לנקוט מקום בו נתגלתה תקלה.
 4. ציבור הנהגים המועסקים על ידי החברה יעברו מדי שנה הדרכה שנתית, בין היתר, בנושא הנגישות, הוראות הדין החלות (בין בדיני תעבורה ובין כל דין רלבנטי אחר), תיקונים וחידושים ופסיקה רלבנטית.
 5. נהג העובד בקו שירות עירוני ינהג בנוסעים עם מוגבלויות באדיבות, בסבלנות ובנועם, ויושיט להם יד עזרה ויסייע להם כמיטב יכולתו, הכל במסגרת המגבלות המוטלות עליו על-פי כל דין. לעניין זה, "נוסעים עם מוגבלויות" – נוסעים המשתמשים בכיסא גלגלים, קביים, עיוורים – בין אלה הנעזרים במקל ובין אלה הנעזרים בכלב נחייה, אזרחים וותיקים (זקנים) וכל אדם בעל מום או מגבלה אחרת, הזקוק לסיוע מכל סוג בכדי להקל עליו השימוש באמצעי תחבורה ציבורית.
 6. ההדרכות כמפורט לעיל תכלול; כל הנהגים, המבקרים, הסדרנים, המפקחים, ועובדי השירות ( או מחלקת שירות לקוחות ) הבאים במגע עם קהל.
מחלקת מערכות מידע, מחלקת תשתיות ומנהל השירות בחברת ש.א.מ
 • במקרה ותקבל במחלקת מערכות מידע דו"ח או הודעה על קיום תקלה במערכת הכריזה ו/או בשילוט האלקטרוני – ירשום איש מחלקת מערכות המידע את התקלה, ויטפל בה לאלתר.
 • נתקבל דו"ח או הודעה על קיום תקלה בשילוט התחנות – יישלח דיווח אודות התקלה, מספר הקו והיעד, כמות השלטים התקולים וכל מידע רלבנטי אחר. הממונה יבצע הזמנה בהתאם לצורך
 • נתקבל דו"ח על קיום תקלה הנוגעת לסמלי הנגישות, מתקן ההרמה, מושבי האוטובוס, לחצני העצירה, מסעדי יד, מאחזי יד, פסי אזהרה . . . וכו' – יישלח למנהל השירות במוסך דיווח על התקלה.
כללי

בקרב הנהגים ועובדי החברה הופצו דפי הנחיות בהם פורטו חובותיהם הנוגעות לתחום הנגישות.

יידוע על המחוייבות בנגישות
הנדון: יידוע כלל העובדים על המחוייבות בנגישות

בשנת 1998 חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמכוחו הותקנו תקנות נגישות שונות כדי לאפשר שילוב ושיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות..

באוקטובר 2013 נכנסו לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לשירות.
תקנות אלו מגדירות כיצד להנגיש באופן ייעודי את השירותים המסופקים ע"י הארגון ללקוחותיו.

לפי סעיף זה העובדים מודעים:

(1) על איסור אפלייתם של אנשים עם מוגבלות במתן השירות.

(2) על חובת מתן שירות שוויוני בסביבה מכילה ונגישה.

(3) על עיקרי החובות להנגשה החלות לפי החוק – על השירות בארגונך.

בישראל של 2014 18% מהאוכלוסיה הינם אנשים עם מוגבלות – אלה הם לקוחותינו.

חוקי השוויון והתקנות קובעים בין היתר כי חל איסור להפלות במתן שירות בין לקוחות שונים –בדגש על אנשים עם מוגבלות. כלומר, ישנה חובה לתת שירות שיוויוני לאדם עם מוגבלות, ככל מקבל שירות אחר תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו, הגנה על פרטיותו וביצוע ההתאמות הנדרשות שיביאו לכך שאדם עם מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הציבור וכחלק בלתי נפרד ממנו, באופן עצמאי ובבטיחות מירבית.

חשוב לדעת כי החוק קובע כי אין לחייב אדם עם מוגבלות להיעזר בהתאמות נגישות לשירות המוצעות -אין להטיל תשלום על אדם עם מוגבלות בשל שימוש בהתאמות.

מהי נגישות?

נגישות הינה הגעה ליעד והיכולת לקבל את השירות ולהשתמש במוצר – בבטחה, בשוויון, בזכות, בכבוד, בנוחות ובמקסימום עצמאות ללא אכזבה וללא עזרה מיוחדת.

אנו בחברה הנגשנו את כל הסניפים (קופות ועמדות שירות), והשירותים של החברה על מנת לאפשר לכל לקוחותינו שירות נגיש, רגיש ושיוויוני ועל מנת לעמוד בדרישות החוק. אנו פעלנו ונפעל להנגשת הארגון בתחומים הבאים:

 • הנגשת הסניפים , עמדות נגישות, עזרים ושילוט.
 • מוקד טלפוני נגיש וחלופות להתקשרות עם המוקד הטלפוני כמו דוא"ל ופקס.
 • הנגשת אתר האינטרנט.
 • הנגשת המידע והפרסום.
 • העובדים והנהגים שנותנים שירות לבעלי מוגבלויות עברו הדרכת שירות נגיש.


כחברה השואפת להעניק שירות ל 100% מלקוחותיה ומתוך אחריות חברתית אנו מצפים להיות ארגון נגיש לכל לקוחותינו.

רב-קו

האם ילדים יכולים להנפיק לעצמם רב-קו?

לא, עד גיל 16 אתה חייב לבוא עם אבא או עם אמא, ושיביאו איתם את תעודת הזהות שלהם עם הספח שבו אתה רשום. מעבר לגיל 16 תוכל להנפיק לעצמך רב-קו, אבל בתנאי שתנפיק לעצמך קודם תעודת זהות ותבוא איתה.

האם אני יכול "לנקב" על חבר בערך צבור

כן ולא. כלומר אם אתה רוצה לנקב על חבר כדאי מאד שתגיד את זה קודם לנהג ואז הוא יקליד קודם במכשיר "כפול 2" ורק אז יבקש ממך להניח את הכרטיס על המכשיר. אם שכחת להגיד לנהג והמכשיר הוריד לך נסיעה אחת, הוא חסם את עצמו מהורדה נוספת (כדי למנוע מצב שאנשים מעבירים בטעות פעמיים) והחבר יאלץ לשלם על עצמו. בכל מקרה החבר צריך להיות באותו פרופיל כמו שלך, כלומר נער לא יכול לנקב על אביו, גם אם הוא נראה צעיר או קשיש.


ועוד הבהרה חשובה. הרב-קו הוא כרטיס אישי ואינו ניתן להעברה. בעל הכרטיס חייב להיות נוכח כדי לכרטס על משיהו אחר. אתה לא יכול פשוט לתת אותו למישהו, אפילו אם מוטענת עליו רק כרטיסייה.

האם ניתן לרכוש כרטיס מבלי להזדהות?

ניתן לקבל כרטיס רב-קו אנונימי, ללא תמונה וללא הנחות, חשוב לשים לב לכך שאין אחריות על כרטיס רב-קו אנונימי ולכן לא ניתן לקבל החזר על החוזים הטעונים בכרטיס במקרה של אבדן.

האם אני זכאי לקבל כרטיס חדש בחינם במקום כרטיס שלא עובד?

במקרה של תקלה ברב-קו ללא נזק הוא יוחלף ברב-קו חדש בעמדת ההנפקה ולא יגבה תשלום עבור הפקתו (יש להגיע לעמדה עם תעודה מזהה: תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון).

ואם התקלה עקב נזק בכרטיס חייב בתשלום 10 שקל.

איפה קונים ו/או מטעינים את הכרטיס החכם?

ניתן לקנות את הכרטיס בעמדות ההנפקה בנצרת ונוף הגליל , הטעינה תבוצע בעמדות ההנפקה ובנוסף אצל הנהגים.

ניתן להנפיק כרטיס רב-קו בעמדות ובמרכזי השירות על-הקו ברחבי הארץ:

 • אתרו את מרכז השרות על-הקו הקרוב אליכם.
 • הצטיידו בתעודת זהות או בדרכון.
 • מלאו טופס בקשה להנפקת כרטיס חכם (ניתן להוריד באתר זה).
 • הביאו עמכם אישורים נדרשים להוכחת זכאות להנחה (לבעלי אזרחות ישראלית בלבד ולמחזיקי אשרת שהיה של למעלה משנה*): סטודנטים: תעודת סטודנט בתוקף + אישור ממוסד לימודים; אזרח ותיק: תעודת זהות; נוער: ילדים ובני נוער (עד גיל 16) להגיע בליווי הורה. יש להצטייד בתעודת זהות של ההורה ,כולל הספח שבו רשום הילד; זכאי ביטוח לאומי: אישור זכאות.
 • הצטלמו במרכז השירות (חינם).
 • כרטיס הרב-קו האישי שלך יימסר לך במקום.
 • טענו הסדר הנסיעה וסעו לשלום.

את כרטיס רב- קו ניתן לטעון בדרכים הבאות:

 • באתרי האינטרנט הייעודיים ובאפליקציות תומכות: רב-קואונליין | Hopon
 • במזומן
 • בקופות הקהל בתחנות מרכזיות, בנקודות מכירה קמעונאיות, במכונות הכרטוס שברציפי הרכבת והרכבת הקלה, בחלק מקווי האוטובוס אצל הנהג ובמכונות מכירה בקווי אוטובוס נבחרים.
 • בכרטיסי אשראי.
 • בקופות הקהל בתחנות מרכזיות, בכספומטים, בנקודות מכירה קמעונאיות, במכונות הכרטוס שבתחנות רכבת ישראל והרכבת הקלה ובקווי אוטובוס נבחרים.
איך זה עובד?

הנוסע יציג את הכרטיס מול קורא כרטיסים שמותקן בכניסה ליד הנהג. לפי תוקף ואיזור הנסיעה המותר בכרטיס, יגרע מן הכרטיס את מחיר הנסיעה המבוקש.

הרב-קו הינו כרטיס רב פעמי הניתן להטענה ועליו מוטבעים תמונה ושם בעל הכרטיס והוא החליף את כרטיסי הנייר הקיימים. הרב-קו ניתן לטעינה ע"פ הזכאויות המגיעות לכם בחוק. כרטיס הרב-קו הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

האם אני זכאי לקבל כרטיס חדש בחינם במקום כרטיס שלא עובד?

במקרה של תקלה ברב-קו שניזוק הוא יוחלף ברב-קו חדש בעמדת ההנפקה תמורת תשלום של 10 ₪. במקרה של תקלה ברב-קו ללא נזק הוא יוחלף ברב-קו חדש בעמדת ההנפקה ולא יגבה תשלום עבור הפקתו.

מתי ניתן לטעון חוזה חופשי חודשי ברב קו.

כרטיס חופשי חודשי מאפשר נסיעה חופשית בתחום אזור הנסיעה במשך חודש ימים. בחופשי חודשי גמיש מיום ביצוע הרכישה. מכיוון שאם הגעת בתחילת החודש, המנוי יהיה בתוקף למהלך כל החודש בדומה לחופשי חודשי קלנדרי. לכן, "בדרך שווה" תוכלו לרכוש, חופשי חודשי גמיש התקף לחודש ימים ממועד ביצוע הרכישה.

הנחיה לעניין אופן ההנפקה והטעינה ברב קו חצי אנונימי

בהתאם להנחיות שהתקבלו ממשרד המשפטים, לעניין אופן הנפקה וטעינה בכרטיסי רב קו״ חצי אנונימי״ על מפעילי התחבורה הציבורית לפעול כדלקמן:

 1. החל מיום 1.3.2016, ניתן יהיה להנפיק על גבי כרטיס זה את כל הזכאויות האישיות הקיימות ובכלל זה, אזרח ותיק, נוער, נכים, זכאי ביטוח לאומי, סטודנט וכדומה.

כמו כן, יש לאפשר לטעון את כל הסדרי הנסיעה הרלוונטים לפרופיל הזכאות של הנוסע כולל הסדר נסיעה חופשי חודשי. יש להציע לנוסע את כל סוגי הכרטיסים הקיימים (פרסונאלי, חצי אנונימי ואנונימי) תוך הצגת ההבדלים בין כל כרטיס

 1. הנפקת כרטיס רב קו חצי אנונימי תבוצע רק לאחר בקשה מפורשת של הנוסע וחתימתו על מסמך המיידע אותו כי לא יבוצע שיחזור / החזר / זיכוי בגין הסדרי הנסיעה הטעונים בכרטיס. ככל שהכרטיס יאבד מכל סיבה שהיא, יאבד הנוסע את סכום הכסף שהיה טעון על הכרטיס ואת הסדרי הנסיעה שהיו בו. אולם, אם יש תקלה בכרטיס, וניתן לשחזר את הסדרי הנסיעה הטעונים בו ללא צורך בגישה למאגרי מידע, יש לשחזרם במצב דברים זה.

כדי לרכוש כרטיס חדש יהיה על הנוסע להוכיח מחדש את זכאויותיו האישיות, באופן דומה לזה שנעשה בעת רכישת הכרטיס שניזוק או שאבד. בנוסף, יצהיר הנוסע שאין ברשותו כרטיס רב קו חצי אנונימי נוסף.

 1. מסמכים כנ״ל בסעיף 3 יישמרו בעותק קשיח אצל המפעיל שהנפיק את הכרטיס ובנוסף ייסרק ויישמר במרכזי השירות. יובהר, כי טופס המידע/הסכמה של המבקש כאמור, לא יכיל כל נתון שמאפשר לקשר בינו לבין הכרטיס. כלומר, על הטופס לא יצוין מספר הכרטיס, אלא פרטים מזהים של מקבל הכרטיס בלבד.
 2. תוקף הפרופיל לנוסע הזכאי להנחות, יהיה בהתאם לתוקף פרופיל הזכאות אך לא יותר משנתיים ממועד הנפקת הכרטיס.
 3. נוסעים המעוניינים להסב כרטיס פרסונאלי הקיים ברשותם לכרטיס חצי אנונימי, יהיו רשאים לעשות זאת ללא תשלום נוסף.
 4. יש להקפיד על מחיקת המידע בהמשך למעבר מכרטיס רשום לכרטיס חצי אנונימי.

תעודת זכאות

מה ניתן לעשות במקרה של אובדן התעודה?

במקרה של אובדן או אי קבלת תעודת הזכאות ניתן לפנות למרכז מידע ארצי ב- 5678* או באמצעות פנייה בכתב עבור: המפקח על התעבורה לתחבורה ציבורית, רח' המלאכה 8, ת.ד.57109 , תל-אביב,61570, פקס: 03-5657281

איך ניתן להנפיק תעודת זכאות?

משרד התחבורה שולח את התעודות לזכאים באופן אוטומטי, על פי רשימת זכאים המועברת אליו מדי חודש מהביטוח הלאומי, ולכן אין צורך לפנות למשרד התחבורה. התעודה היא אישית ולא ניתנת להעברה.
חידוש תעודות זכאות מתבצע במרוכז פעם בשנתיים לכלל אוכלוסיית הזכאים ופעם בחודש מונפקות תעודות ל"זכאים" החדשים על-פי העדכונים מהמוסד לביטוח לאומי.

לידיעתך, אנו משתמשים בעוגיות (cookies) באתר זה למטרות שונות כמפורט במדיניות פרטיות