פרסומים

בעמוד זה מפורסמים לציבור דוחות העמידה בהוראות חוק אוויר נקי למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי רכב לשנת 2021

דוחות העמידה בהוראות חוק אוויר נקי למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי רכב – דיווח נתונים לסוף שנת 2021 לפי סעיף 12 (א') בהוראות.

אתר זה עושה שימוש בעוגיות