קו: 66    


עין מאהל (1)
4.3נצרת+נצרת עילית(2)
4.34.3צ.משהד(3)
5.45.43.2כפר כנא (4)