קו: 66    


עין מאהל (1)
4נצרת+נצרת עילית(2)
44צ.משהד(3)
5.55.53כפר כנא (4)