קו: 22    


נצרת (1)
4צ.משהד (2)
5.53כפר כנא (3)
5.533צ.משהד (4)
5.55.55.54נצרת (5)