קו: 22    


נצרת (1)
4.3צ.משהד (2)
5.43.2כפר כנא (3)
5.43.23.2צ.משהד (4)
5.45.45.44.3נצרת (5)