חדשות


23/11/2017
הארכת תוקף ההנחה למקבלי הבטחת הכנסה,קצבת שאירים, והשלמת הכנסה

הודעה לציבור הנוסעים
החברה מודיעה בזאת , כי אנו מאריכים את תוקף ההנחות למקבלי הבטחת הכנסה, קצבאות שאירים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2018.

 

זכאים אלו יצטרכו לגשת לעמדות השירות עם התעודה הקיימת, ואילו הזכאים החדשים יגיעו עם אישור קבלת הקצבה מהביטוח הלאומי (ללא תעודה של משרד התחבורה) והחברה מאריכה את הפרופיל הרלוונטי על גבי הרב קו בשנה נוספת.

 

 

 על הזכאים הרלוונטיים להגיע להארכת התוקף במהלך חודש דצמבר.


חיפוש לפי קו

Nazareth Unbs
חפש

Next Bus - מידע בזמן אמת

Next Bus Text שרותי אוטובוסים מאוחדים נצרת

שירותים נוספים