חדשות


01/07/2017
חופשת קיץ

בתאריך 01/07/2017תתחיל חופשת הקיץ, חברת שאמ מודיעה על צמצום בחלק מהקווים שמספרם להלן: